19.02.18
אושר הסכם חילופי קרקעות במסגרת תב"א בבאר יעקב
דווח: 07.02.2018
גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות', משרד עורכי דין