דיווח על תוכן פוגע
שימו לב: לפני מילוי טופס דיווח זה עליכם לפנות ישירות למשרד שהעלה לאתר את התוכן הפוגע , נשוא פנייתכם זו, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש באתר זה.
השדות המסומנים ב - * הינם שדות שחובה למלאם
תאריך : 22-02-19
קראתי את תנאי השימוש ואני מסכים/ה ומחוייב/ת על פיהם -  לקריאת תנאי השימוש לחץ/י כאן
תנאי שימוש *
שם פרטי ושם משפחה מלאים:*
כתובת :*
טלפון (כולל קידומת):*
כתובת אי-מייל :*
כותרת התוכן שבגינו מדווחת פנייה זו: *
שם המשרד שהעלה את התוכן שבגינו מדווחת פנייה זו:*
הצהרה על פנייה למשרד שהעלה את התוכן
הנני מצהיר/ה בזאת כי , קודם לפנייתי זו , פניתי באופן ישיר למשרד עורכי הדין שהעלה את התוכן, ולא נעניתי *
תאריך הפנייה למשרד שהעלה את התוכן:*
תאריך ותמצית (עד 40 מילים) תגובתו של המשרד שהעלה את התוכן (אם לא היתה תגובה נא לרשום שלא היתה תגובה):*
נא לפרט כאן בקצרה את תלונתכם ומה פוגע בתוכן שהעלה משרד עורכי הדין הנזכר למעלה (עד 100 מילים)*
הצהרה על אמיתות ונכונות הדיווח והפרטים
הנני מצהיר/ה בזאת כי , תלונתי זו נכונה, אמיתית ומדוייקת, וכי הפרטים שמסרתי לעיל נכונים, אמיתיים, מלאים ומדוייקים *
הערה:
מובהר לפונה, כי הנהלת האתר מעוניינת בשימוש הוגן במערכת הדיווח ופועלת לפעולתו התקינה של האתר, אולם איננה מהווה צד ואינה נוקטת עמדה כלשהי ביחס לתכנים.
הנהלת האתר אינה אחראית בשום אופן בכל הנוגע לתכנים המופיעים באתר מטעם הגורמים המדווחים בו .
הנהלת האתר אינה מחוייבת לפעול ו/או לנקוט עמדה ו/או שיקול דעת , אך יכולה לפעול בהתאם לתנאי השימוש באתר או לשם תקינותו של האתר או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון מבלי שהדבר יחייב אותה בכך ומבלי שתהיה אחראית בכל שלב במידה ונקטה פעולה כאמור לעיל.
הפונה בפנייתו מאשר למפעילת האתר להשתמש בפניה ולהעבירה לגורם המדווח או למי שדרוש לה בנסיבות הענין לצורך טיפול בפנייתו.
המערכת איננה מחויבת לענות לפונה ו/או לפעול ו/או להימנע מלפעול והגעת הפניה אליה הינה לידיעה בלבד וזו תוכל לעשות בה שימוש במידה ותחפוץ בכך עפ"י ראות עיניה לשם תקינותו של האתר.
© הודעות לעיתונות בנושאי משפט - www.law-news.co.il