ראשי  |   על האתר  |   רישום עורכי דין  |   הוספת ידיעה  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
כניסת משרדים רשומים:    שם משתמש סיסמא
משפט מסחרי פלילים מקרקעין נזיקין בנקאות צרכנות רפואה ומשפט
דיני משפחה יחסי עבודה משפט מינהלי בג"צ מגזר חקלאי תעבורה משפט בינלאומי
פסקי דין והחלטות > מקרקעין
המערער זכה בערעור במחוזי-האחים יפונו מהמשק החקלאי-ויקבלו פיצוי כספי נמוך.
המערער, שיוצג ע"י עוה"ד גבי מיכאלי ועודד זאוברמן ממשרד גבי מיכאלי ושות'-עורכי דין, הגיש ערעור על פס"ד של ביהמ"ש לענייני משפחה בראשל"צ, ולפיו עליו לפצות את אחיו עפ"י חלקם היחסי במשק, בניכוי השקעותיו של המערער.
מועד דווח: 04.07.2013
המערער טען בערעורו כי אימו חתמה לו על מסמכי הבן הממשיך במשק החקלאי, וכי כל המוסדות (מינהל אגודה וסוכנות) נתנו הסכמתם למינוי. טענה זו נתקבלה ע"י בית משפט קמא וגם ע"י המחוזי. המערער טען שאין זו חובתו לפצות את אחיו בגין פינויים מהמשק, וכי שנים רבות התגוררו חלק מאחיו במשק שלא כדין.  ביהמ"ש המחוזי הבהיר בדיון, כי בדעתו לקבל את הערעור, וכי פסיקתו של בית המשפט לענייני משפחה אינה נכונה, והמליץ לפנים משורת הדין ליתן פיצוי נמוך לאחים.  בפס"ד נקבע כי המערער יפצה את אחיו מכוח הצדק, ולא מכוח החובה המשפטית - דהיינו-המערער הסכים לפצות את אחיו, ולא עשה זאת בגלל חובתו המשפטית, אלא מרצונו הטוב לנסות ולאחות היחסים המשפחה, ומשיקולי צדק. נקבע כי המערער יפצה כל אח בסך של 90,000 ש"ח, ובסה"כ ישולם לכל האחים  540,000 ש"ח. האחים יפונו מהמשק החקלאי תוך חודשיים. בית המשפט המחוזי קיבל באופן מלא את עמדת ב"כ המערער עוה"ד גבי מיכאלי ועודד זאוברמן.
המשרד המדווח: גבי מיכאלי ושות', משרד עורכי דין
גורם תקשורת !  צור קשר עם המשרד המדווח
פנייה לקבלת פרטים נוספים ואישור שימוש בידיעה זו
  (מיועד לגורמי תקשורת רשומים)
פנייה לקבלת פרטים נוספים ואישור שימוש בידיעה זו
  (מיועד לגורמי תקשורת מזדמנים, שטרם נרשמו לאתר)
אזהרה !
אין להשתמש ו/או להסתמך על האמור בידיעה דלעיל מבלי לקבל אישור מפורש מהמשרד המדווח.
הכי חדש
ידיעות על פסיקה והחלטות
ידיעות על כתבי בי-דין
ידיעות על עסקאות ועסקים
ידיעות ברנז'ה
אינדקס עורכי דין
   
ראשי  |   על האתר  |   רישום עורכי דין  |   הוספת ידיעה  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
עורכי דין - אינדקס
כל הזכויות שמורות © "מערכת הודעות לעיתונות בנושאי משפט"