ראשי  |   על האתר  |   רישום עורכי דין  |   הוספת ידיעה  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
כניסת משרדים רשומים:    שם משתמש סיסמא
משפט מסחרי פלילים מקרקעין נזיקין בנקאות צרכנות רפואה ומשפט
דיני משפחה יחסי עבודה משפט מינהלי בג"צ מגזר חקלאי תעבורה משפט בינלאומי
פסקי דין והחלטות > מינהלי
המחוזי ביטל פסק בוררות של ערכאת הערעור לאור טענת חוסר סמכות.
המבקשים, אשר יוצגו בהליך ע"י עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד עודד זאוברמן ממשרד גבי מיכאלי ושות'-עורכי דין, ניהלו הליך בוררות בפני בורר מוסכם שמונה ע"י הוועדה המשפטית של תנועת המושבים. הבורר פסק לטובת המבקשים בהליך זה.
מועד דווח: 06.07.2011
המושב הגיש ערעור על פסק הבוררות לוועדה המשפטית של תנועת המושבים. המבקשים טענו כי לוועדה המשפטית ולבוררים מטעמה בערכאת הערעור של הוועדה המשפטית,  אין סמכות לדון בערעור, וזאת מאחר שהמבקשים אינם חברי המושב, ומכך שתקנון המושב אינו חל עליהם, וככל שתקנון המושב כולל תניית בוררות המכפיפה את חברי המושב לסמכות השיפוט של מוסדות השיפוט של תנועת המושבים, התקנון אינו יכול לשמש מקור לסמכות ערכאת הערעור לדון בערעור המושב על פסיקת הבורר בערכאה הראשונה. כבוד השופט יהודה זפט מביהמ"ש המחוזי בת"א קיבל את טענות המבקשים, ופסק כי יש לבטל את פסק הבוררות שניתן בערכאת הערעור. כבוד השופט אישר  את פסק הבוררות שניתן בערכאה הראשונה. בנוסף פסק השופט זפט כי המושב ישלם למבקשים סך של 20,000 ש"ח הוצאות ושכ"ט עו"ד.
המשרד המדווח: גבי מיכאלי ושות', משרד עורכי דין
גורם תקשורת !  צור קשר עם המשרד המדווח
פנייה לקבלת פרטים נוספים ואישור שימוש בידיעה זו
  (מיועד לגורמי תקשורת רשומים)
פנייה לקבלת פרטים נוספים ואישור שימוש בידיעה זו
  (מיועד לגורמי תקשורת מזדמנים, שטרם נרשמו לאתר)
אזהרה !
אין להשתמש ו/או להסתמך על האמור בידיעה דלעיל מבלי לקבל אישור מפורש מהמשרד המדווח.
הכי חדש
ידיעות על פסיקה והחלטות
ידיעות על כתבי בי-דין
ידיעות על עסקאות ועסקים
ידיעות ברנז'ה
אינדקס עורכי דין
   
ראשי  |   על האתר  |   רישום עורכי דין  |   הוספת ידיעה  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
עורכי דין - אינדקס
כל הזכויות שמורות © "מערכת הודעות לעיתונות בנושאי משפט"