ראשי  |   על האתר  |   רישום עורכי דין  |   הוספת ידיעה  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
כניסת משרדים רשומים:    שם משתמש סיסמא
משפט מסחרי פלילים מקרקעין נזיקין בנקאות צרכנות רפואה ומשפט
דיני משפחה יחסי עבודה משפט מינהלי בג"צ מגזר חקלאי תעבורה משפט בינלאומי
פסקי דין והחלטות > מגזר חקלאי
בתקדים מחייב של רשם האגודות השיתופיות נדחה ערעור קיבוץ.
רשם האגודות דחה ערעור הקיבוץ על פסק בורר בענין תביעתה של חברת הקיבוץ לקבל לידיה את קצבת השארים של בעלה המנוח, אשר לא שולמה ע"י הקיבוץ. המשיבה יוצגה ע"י עו"ד מיכאלי ועו"ד זאוברמן ממשרד גבי מיכאלי ושות'-עורכי דין
מועד דווח: 03.07.2011
בפסק הבורר העקרוני אשר ניתן בחודש פברואר 2010, קבע הבורר כי לחברת הקיבוץ הזכות לקבל את כל קצבת השארים מחודש יוני 2007 ועד היום, והכל עפ"י החלטות הקיבוץ עצמו משנת 2001, אשר קבעו במפורש כי הקיבוץ רשאי לנכות מפנסיונר חבר קיבוץ את קצבאות ביטוח לאומי+קצבת זקנה, אך קצבת השארים צריכה להשתלם לו ע"י הקיבוץ. הקיבוץ הגיש ערעור על פסק הבורר לרשם האגודות השיתופיות, בו טען בין היתר טענות התיישנות, טענות בנוגע ל"נוהג מחייב" הגובר על החלטות האסיפה, ועוד. בהחלטתה מיום 26/6/11 דחתה עו"ד ביאלר מרשם האגודות את כל טענות הקיבוץ, וקבעה בפסק דין עקרוני ותקדימי כי פסק הבורר יישאר על כנו, ועל הקיבוץ להשיב למשיבה את כל הכספים בגין קצבת השארים אשר גבה מהמשיבה שלא כדין.
המשרד המדווח: גבי מיכאלי ושות', משרד עורכי דין
גורם תקשורת !  צור קשר עם המשרד המדווח
פנייה לקבלת פרטים נוספים ואישור שימוש בידיעה זו
  (מיועד לגורמי תקשורת רשומים)
פנייה לקבלת פרטים נוספים ואישור שימוש בידיעה זו
  (מיועד לגורמי תקשורת מזדמנים, שטרם נרשמו לאתר)
אזהרה !
אין להשתמש ו/או להסתמך על האמור בידיעה דלעיל מבלי לקבל אישור מפורש מהמשרד המדווח.
הכי חדש
ידיעות על פסיקה והחלטות
ידיעות על כתבי בי-דין
ידיעות על עסקאות ועסקים
ידיעות ברנז'ה
אינדקס עורכי דין
   
ראשי  |   על האתר  |   רישום עורכי דין  |   הוספת ידיעה  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
עורכי דין - אינדקס
כל הזכויות שמורות © "מערכת הודעות לעיתונות בנושאי משפט"